Author Archives: lottebarink

Extra Reservering

Extra reservering In openspending.nl zijn de begrotingen en realisaties gecategoriseerd in het totaal van de begroting enerzijds en de verschillende hoofdfuncties en functies anderzijds. Als we kijken naar de hoofdfunctie dan valt te zien wat de posten zijn binnen dit beleidsveld. Dit zorgt ervoor dat begrotingen en realisaties tot transactie niveau geanalyseerd kunnen worden. Zo […]

Posted in Voorbeelden | Leave a comment

Krimpende Overheid

Met openspending.nl is het ook mogelijk om begrotingen door de jaren heen te vergelijken. Een trend die bijvoorbeeld kan worden onderzocht is de krimpende overheid. Met openspending.nl valt te zien of deze tendens ook is af te lezen uit de totaalbegrotingen van de Amsterdamse stadsdelen. Zijn de begrotingen van de stadsdelen kleiner geworden? En hoe […]

Posted in Voorbeelden | Leave a comment

Parkeerbaten

Met openspending.nl kan niet alleen worden gekeken naar de begroting en realisaties van de gemeente maar ook naar de lasten en baten. Als we willen zien wat de opbrengst is van parkeren in Amsterdam dan zien we grote verschillen tussen de verschillende stadsdelen. Gemiddeld wordt per stadsdeel zo’n 23.7 miljoen euro verdiend aan parkeren. Wederom […]

Posted in Voorbeelden | Leave a comment

Sociale Voorzieningen

Met openspending.nl is het mogelijk een vergelijking te maken tussen de realisaties van stadsdelen op verschillende hoofdfuncties, bijvoorbeeld op het gebied van sociale voorzieningen. Door bij Amsterdam Gem. Stadsdeel, realisaties 2012 te kiezen zie je dat in 2012 de stadsdelen gemiddeld 26.1 miljoen euro hebben uitgegeven. Je kunt nu in het scherm ‘sociale voorzieningen en […]

Posted in Voorbeelden | Leave a comment

Nieuwe fase openspending.nl

Vanaf vandaag is het mogelijk huishoudboekjes van verschillende overheden onderling te vergelijken. Zo kan inzicht worden vergaard over de financiën van overheden. Open State en de gemeente Amsterdam hebben samengewerkt aan de lancering van de nieuwe versie van Open Spending. Met deze versie is het mogelijk geworden om data van meerdere overheden in te laden […]

Posted in Blog | Leave a comment
  • Announcements

    Alle overheden op Open Spending

    Inmiddels staan alle Nederlandse gemeenten en provincies op Open Spending! Nieuwe data komt automatisch beschikbaar. Waterschappen volgen in maart 2016.

    Financiële detaildata online!

    De Open State Foundation werkt aan het ontsluiten van financiële detailinformatie. Deze informatie geeft meer verdieping dan de huidige Iv3-informatie. De informatie van de provincie en gemeente Groningen is nu te vinden op openspending.nl