Wat is Open Data

Overheid.nl definieert Open Data als overheidsinformatie die:

 • verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak;
 • gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak;
 • openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;
 • bij voorkeur voldoet aan ‘open standaarden’;
 • bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.

Financiële data

Via Open Spending  gaat de Open State Foundation samen met  Nederlandse overheden financiële data ontsluiten. Vanuit de Wet openbaar bestuur zien wij de volgende beperkingen:

 • Persoongegevens zoals salarissen van ambtenaren,  individuele subsidies en uitkeringen worden niet ontsloten.
 • Financiële gegevens die belangen van de ‘Overheid’ vertegenwoordigen, zoals reserveringen voor projecten waar nog contracten gesloten moeten gaan worden. Denk bijvoorbeeld aan Onroerendgoed ontwikkeling.
 • Gegevens waarbij de contractuele vertrouwelijkheid met derden in het geding is.

Databronnen

Financiele data komt uit de boekhoudingssystemen van overheden als het om gerealiseerde cijfers gaat. Begrotingen worden soms in de boekhouding bijgehouden, maar kunnen ook in een spreadsheet opgesteld worden.

Ontsluiting

We streven er naar om deze data  uiteindelijk op duurzame (d.w.z. autonoom, automatisch en continue) open data te ontsluiten.

 • Autonoom omdat het handmatig verstrekken van financiële data uiteindelijk niet schaalt. Er zijn programmatjes (scripts) of andere IT oplossingen nodig om de data zonder menselijke hand te ontsluiten.
 • Automatisch omdat we de financiële data willen kunnen bijhouden
 • Continue omdat als  deze informatie vaker (bijvoorbeeld dagelijks in plaats van per kwartaal) bijgewerkt wordt, er andere manieren zijn om de informatie te gebruiken.

Naast het ondersteunen in het ontsluiten van financiële informatie, zal Open Spending zelf ook open data ontsluiten. Door de data van diverse overheden in èèn bundel aan te bieden, worden toepassingen voor benchmarking en onderzoek mogelijk. De vraag:’hoeveel geven de Nederlandse overheden uit aan openbaar vervoer?’ is dan wellicht te beantwoorden.

 • Announcements

  Alle overheden op Open Spending

  Inmiddels staan alle Nederlandse gemeenten en provincies op Open Spending! Nieuwe data komt automatisch beschikbaar. Waterschappen volgen in maart 2016.

  Financiële detaildata online!

  De Open State Foundation werkt aan het ontsluiten van financiële detailinformatie. Deze informatie geeft meer verdieping dan de huidige Iv3-informatie. De informatie van de provincie en gemeente Groningen is nu te vinden op openspending.nl