Parkeerbaten

Met openspending.nl kan niet alleen worden gekeken naar de begroting en realisaties van de gemeente maar ook naar de lasten en baten. Als we willen zien wat de opbrengst is van parkeren in Amsterdam dan zien we grote verschillen tussen de verschillende stadsdelen. Gemiddeld wordt per stadsdeel zo’n 23.7 miljoen euro verdiend aan parkeren. Wederom kijken we naar de realisaties van 2012 en veranderen we de knop ‘lasten’ in ‘baten’. We zien dat onder de hoofdfunctie Verkeer, Vervoer en Waterstaat, parkeren in euro’s in 2012 115.2 miljoen heeft opgeleverd.

Schermafbeelding 2014-02-25 om 14.29.31

Dit bedrag kan worden gecorrigeerd naar oppervlakte van de stadsdelen. Hiermee wordt zichtbaar hoeveel parkeeropbrengsten er zijn per vierkante kilometer. Per vierkante kilometer verdient een stadsdeel gemiddeld ruim 55 duizend euro aan parkeren.

Schermafbeelding 2014-02-25 om 14.31.16

Nu kan worden gekeken naar verschillen tussen parkeerbaten van stadsdelen. Om  deze verschillen toonbaar te maken, wordt er gekozen voor een stadsdeel met relatief hoge parkeerinkomsten, Centrum, en een stadsdeel met relatief lage parkeerinkomsten, Noord. We zien dat de parkeerbaten in Amsterdam Centrum in 2012 66.7 miljoen zijn en in Amsterdam Noord zijn de parkeeropbrengsten in 2012 6.4 miljoen. Corrigeren we dat op oppervlakte dan zien we dat per vierkante kilometer in stadsdeel Centrum de baten €45.522 zijn en in stadsdeel Noord zijn de parkeeropbrengsten per vierkante kilometer €3.661,16. In Amsterdam Noord is parkeren grotendeels gratis en deels wordt gebruik gemaakt van de parkeerschijf. In Amsterdam Centrum daarentegen kost parkeren zo’n 5 euro per uur.

Schermafbeelding 2014-02-25 om 14.32.45

This entry was posted in Voorbeelden. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Announcements

    Alle overheden op Open Spending

    Inmiddels staan alle Nederlandse gemeenten en provincies op Open Spending! Nieuwe data komt automatisch beschikbaar. Waterschappen volgen in maart 2016.

    Financiële detaildata online!

    De Open State Foundation werkt aan het ontsluiten van financiële detailinformatie. Deze informatie geeft meer verdieping dan de huidige Iv3-informatie. De informatie van de provincie en gemeente Groningen is nu te vinden op openspending.nl