Sociale Voorzieningen

Met openspending.nl is het mogelijk een vergelijking te maken tussen de realisaties van stadsdelen op verschillende hoofdfuncties, bijvoorbeeld op het gebied van sociale voorzieningen. Door bij Amsterdam Gem. Stadsdeel, realisaties 2012 te kiezen zie je dat in 2012 de stadsdelen gemiddeld 26.1 miljoen euro hebben uitgegeven. Je kunt nu in het scherm ‘sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening‘ aanklikken en dan zie je wat daaronder valt.

De bedragen worden weergegeven in euro’s, maar met openspending.nl is het ook mogelijk deze bedragen te corrigeren naar oppervlakte, huishoudens en inwoners. Doen we dat laatste dan blijkt dat er gemiddeld per stadsdeel, per inwoner een bedrag van €233,79 wordt uitgegeven aan sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.

Schermafbeelding 2014-02-25 om 14.21.40

Nu is het mogelijk om te analyseren in hoeverre stadsdelen (afzonderlijk) van dit gemiddelde afwijken. Kijk bijvoorbeeld naar de uitgaven van het stadsdeel Centrum aan sociale voorzieningen. Hier zou je verwachten dat er minder wordt besteed dan het gemiddelde van alle stadsdelen, omdat het gemiddelde inkomen van de bewoners relatief hoog ligt. De bestedingen  op het gebied van sociale voorzieningen vallen in Stadsdeel Centrum inderdaad lager uit, dan het gemiddelde van de stadsdelen. Met een bedrag van €176,55 liggen de realisaties aan sociale voorzieningen in Stadsdeel Centrum per inwoner een stuk lager.

Schermafbeelding 2014-02-25 om 14.14.41

Een derde mogelijkheid is om de realisaties per stadsdeel onderling te vergelijken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de uitgaven aan sociale voorzieningen (per inwoner) van Amsterdam Centrum ten opzichte van Amsterdam Noord? De uitgaven van Stadsdeel Noord blijken, zoals verwacht, hoger dan de uitgaven van Stadsdeel Centrum. Waar Centrum €176,55 uitgeeft per inwoner, geeft Noord €228,52 uit. Hier is ook uit op te maken dat Stadsdeel Noord minder uitgeeft aan sociale voorzieningen, dan het gemiddelde van de stadsdelen (€233,79).

Schermafbeelding 2014-02-25 om 14.17.34

This entry was posted in Voorbeelden. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Announcements

    Alle overheden op Open Spending

    Inmiddels staan alle Nederlandse gemeenten en provincies op Open Spending! Nieuwe data komt automatisch beschikbaar. Waterschappen volgen in maart 2016.

    Financiële detaildata online!

    De Open State Foundation werkt aan het ontsluiten van financiële detailinformatie. Deze informatie geeft meer verdieping dan de huidige Iv3-informatie. De informatie van de provincie en gemeente Groningen is nu te vinden op openspending.nl