Nieuwe fase openspending.nl

Vanaf vandaag is het mogelijk huishoudboekjes van verschillende overheden onderling te vergelijken. Zo kan inzicht worden vergaard over de financiën van overheden. Open State en de gemeente Amsterdam hebben samengewerkt aan de lancering van de nieuwe versie van Open Spending. Met deze versie is het mogelijk geworden om data van meerdere overheden in te laden en te vergelijken. Dit is een  belangrijke stap voor Open Spending, de centrale plek voor open financiële overheidsinformatie in Nederland.

Huishoudboekjes

De gemeente Amsterdam bestaat uit verschillende stadsdelen. Doordat de financiële data van zowel de centrale gemeente als de stadsdelen ontsloten zijn, zijn niet alleen vergelijkingen mogelijk tussen begrotingen en daadwerkelijke realisaties (uitgaven). Nu kunnen namelijk ook benchmarks worden gemaakt tussen de inkomsten en uitgaven van verschillende stadsdelen. Dit is ook mogelijk voor andere gemeenten, provincies en waterschappen. Hiermee laten we zien wat mogelijk is als de CBS-Iv3 data van meerdere overheden worden toegevoegd. Hier kun je niet alleen vergelijkingen maken tussen absolute uitgaven, maar ook tussen relatieve uitgaven, zoals bijvoorbeeld per huishouden, oppervlakte of per persoon.

Open data voor derden

Open Spending stelt alle verkregen data open beschikbaar voor derden. Hiermee kan iedereen, app ontwikkelaars, programmeurs en derden, nieuwe toepassingen ontwikkelen met deze open spending data. De Iv3 data zijn te vinden op de data pagina. Op deze manier krijgen burgers meer inzicht in de financiën van hun overheid. Bovendien krijgen zij de mogelijkheid overheden zelf te controleren op het gebied van financiën.

Nu meedoen

De waarde van Open Spending neemt toe, wanneer er meer overheden deelnemen. Hiermee worden benchmarks mogelijk tussen de ene gemeente en de andere, maar ook met het gemiddelde van alle gemeenten ten opzichte van het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten. Ook wordt het mogelijk om jouw gemeente of provincie te vergelijken met een vergelijkbare overheid. Zijn er bijvoorbeeld verschillen te ontdekken in de realisaties op gelijke beleidsterreinen tussen twee gemeenten?

Voor Open Spending wordt gebruik gemaakt van de CBS-Iv3 standaard, gegevens voor Informatie voor Derden (Iv3). Deze gegevens worden door provincies, waterschappen en gemeenten elk kwartaal geleverd aan het CBS. De informatie die wij nodig hebben bestaat uit begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Op de data pagina is meer informatie te vinden over het ontsluiten van data.

Vervolg voor Open Spending

In de komende periode gaan wij de aangeleverde financiële data van andere overheden plaatsen. Tijdens dit proces worden er op basis van praktische ervaringen via de site verschillende voorbeelden gepresenteerd. Hierin wordt beschreven hoe Open Spending optimaal gebruikt kan worden. Overheden kunnen dan op een zodanige wijze hun CBS-Iv3 data publiceren op hun website, dat deze automatisch door het Open Spending systeem worden ingeladen.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Announcements

    Alle overheden op Open Spending

    Inmiddels staan alle Nederlandse gemeenten en provincies op Open Spending! Nieuwe data komt automatisch beschikbaar. Waterschappen volgen in maart 2016.

    Financiële detaildata online!

    De Open State Foundation werkt aan het ontsluiten van financiële detailinformatie. Deze informatie geeft meer verdieping dan de huidige Iv3-informatie. De informatie van de provincie en gemeente Groningen is nu te vinden op openspending.nl