Extra Reservering

Extra reservering

In openspending.nl zijn de begrotingen en realisaties gecategoriseerd in het totaal van de begroting enerzijds en de verschillende hoofdfuncties en functies anderzijds. Als we kijken naar de hoofdfunctie dan valt te zien wat de posten zijn binnen dit beleidsveld. Dit zorgt ervoor dat begrotingen en realisaties tot transactie niveau geanalyseerd kunnen worden.

Zo zien we dat Amsterdam Oost in 2012 minder uitgeeft dan het jaar ervoor. Als we de begroting erbij nemen om te zien of dit daadwerkelijk gepland was dan valt op dat Amsterdam Oost 32 miljoen euro heeft uitgegeven dan gepland.

Schermafbeelding 2014-02-25 om 15.45.11

We kunnen nu de bedragen ‘aflopend’ weergeven. Op de hoofdfuncties Verkeer, Vervoer en Waterstaat, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Sociale Voorzieningen En Maatschappelijke Dienstverlening worden minder uitgeven dan begroot en op de hoofdfuncties Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen en Cultuur en Recreatie wordt de begroting fors overschreden.

Schermafbeelding 2014-02-25 om 15.48.54

Het stadsdeel Oost liep financiële risico’s met de garantstelling op de hypotheek van MuzyQ, waardoor het in 2011 onder toezicht werd geplaatst van het stadsbestuur (dit toezicht werd in 2012 opgeheven). Stadsdeel Oost werd eigenaar van het pand van MuzyQ, waardoor het een verlies leed van 13,5 miljoen euro.  Het stadsdeel reserveerde uiteindelijk een bedrag om de kosten van het project op te vangen. Als we naar de hoofdfunctie ‘Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen’ kijken zien we onder ‘Algemene Baten en Lasten‘ dat er een extra reservering is gedaan van 17 miljoen euro.

Schermafbeelding 2014-02-25 om 15.50.32

This entry was posted in Voorbeelden. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Announcements

    Alle overheden op Open Spending

    Inmiddels staan alle Nederlandse gemeenten en provincies op Open Spending! Nieuwe data komt automatisch beschikbaar. Waterschappen volgen in maart 2016.

    Financiële detaildata online!

    De Open State Foundation werkt aan het ontsluiten van financiële detailinformatie. Deze informatie geeft meer verdieping dan de huidige Iv3-informatie. De informatie van de provincie en gemeente Groningen is nu te vinden op openspending.nl