Al meer dan 70 gemeenten

Afgelopen vrijdag nam Open Spending de 70ste gemeente op in haar database. Op het moment van schrijven zijn 72 gemeenten te bekijken en te vergelijken op openspending.nl. Inmiddels doet dus een op de acht van de gemeenten mee!

Waarvoor kan openspending.nl gebruikt worden?

Open Spending kan gebruikt worden door inwoners, politici en journalisten om de inkomsten en uitgaven van overheden te bekijken en te vergelijken. Dit bevordert de transparantie van overheden. Hoe meer overheden meedoen hoe beter, niet alleen voor hun eigen transparantie maar ook als vergelijkingsmateriaal met andere gemeenten. Zo kunnen er benchmarks worden gedaan tussen overheden om te kijken hoe ze het in verhouding tot elkaar doen.

Wat viel op?

Op het kantoor van Open State zijn natuurlijk al enkele benchmarks uitgevoerd. Een voorbeeld van een benchmark die uitgevoerd is die tussen de Noord-Limburgse gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas. Deze plattelandsgemeentes met veel kerkdorpen hebben qua karakter en inwonersaantal weinig verschillen. Ook hun uitgaven in 2012 blijken weinig variatie te vertonen. Toch verschillen ze op twee thema’s: Cultuur en Recreatie waar Peel en Maas bijna het dubbele bedrag per inwoner uitgeeft en op Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening waar Peel en Maas 105 euro meer per inwoners besteedt. Het bedrag aan Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen is bij Peel en Maas iets meer dan 100 euro per inwoner lager dan bij Horst aan de Maas.

Horst aan de Maas / Peel en Maas

Cultuur en Recreatie

Waar geeft Peel en Maas dan precies meer aan uit dan Horst aan de Maas? Op openspending.nl kan je de begroting en realisatie ook uitsplitsen op thema. Binnen het thema Cultuur en recreatie ziet men dat verschil vooral in Sport, Kunst en Openbaar groen en openluchtrecreatie zit. Peel en Maas geeft op deze sub-thema’s meer geld uit dan Horst aan de Maas.

Cult / Rec Horst en Maas / Peel en Maas

Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening

Binnen deze hoofdfunctie geeft Peel en Maas op vrijwel alle terreinen meer uit. Wat in het oog springt is dat ze naar verhouding meer geld uitgeven aan werkgelegenheid, maatschappelijke verzorging en voorzieningen voor gehandicapten. De rest van de verschillen is marginaal.

Peel en Maas / Horst aan de Maas

Van een vraagteken naar een verklaring

Als een inwoner van Peel en Maas of Horst aan de Maas deze vergelijking zou uitvoeren zal wellicht de vraag opkomen waardoor dit verschil zich doet verklaren. Een mogelijke verklaring is dat Peel en Maas een college had dat sportbeleid als gemeentelijke taak had en dat dit in Horst aan de Maas niet het geval is. Maar ook sociaaleconomische verschillen (meer werkloosheid) kunnen deze variatie verklaren of simpelweg het bouwen van een nieuwe sporthal.

Zelf vergelijken?

Op openspending.nl zijn inmiddels meer dan 70 gemeenten en een vier provincies te bekijken en te vergelijken. Deze overheden kunnen onderling worden vergeleken op absolute cijfers, bedrag per inwoner, bedrag per huishouden of bedrag per vierkante kilometer. Kom je interessante vergelijkingen tegen? Laat het ons weten via openspending@openstate.eu.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Announcements

    Alle overheden op Open Spending

    Inmiddels staan alle Nederlandse gemeenten en provincies op Open Spending! Nieuwe data komt automatisch beschikbaar. Waterschappen volgen in maart 2016.

    Financiële detaildata online!

    De Open State Foundation werkt aan het ontsluiten van financiële detailinformatie. Deze informatie geeft meer verdieping dan de huidige Iv3-informatie. De informatie van de provincie en gemeente Groningen is nu te vinden op openspending.nl