Eerste waterschappen op openspending.nl

Sinds deze week zijn de eerste waterschappen te bekijken op openspending.nl. Het waterschap Rivierenland, dat grotendeels in Gelderland ligt, had de primeur om als eerste ingeladen te worden. Dit waterschap had zijn financiële gegevens al in mei aan Open State toegestuurd.

In Nederland zijn 24 waterschappen die verantwoordelijk zijn voor de waterhuishouding in Nederland. Daarbij horen bijvoorbeeld dijkbeheer en de rioolwaterzuivering. Het verzoek van Open State om financiële data te ontsluiten werd bij veel waterschappen zeer positief ontvangen. Veel waterschappen stuurden in het kader van financiële transparantie hun data op. In tegenstelling tot gemeentes en provincies hoeven waterschappen het CBS geen begrotingen toe te sturen, maar alleen realisaties.

Waterschappen op openspending
De categorieën die inzichtelijk zijn gemaakt via openspending.nl zijn rente en afschrijvingen, personeelslasten, goederen en diensten van derden en bijdragen aan derden. Deze categorieën kunnen nog verder uitgesplitst worden. Tot op geaggregeerd niveau. Helaas is niet in de Iv3-data opgenomen om welke diensten het gaat. ​

Iv3 Waterschappen
Bij de waterschappen biedt openspending.nl anders dan bij provincies geen aggregatie op inwoner, huishouden of vierkante kilometer. Waterschappen worden vaak gekenmerkt als unieke bestuursorganen. Ook op financieel gebied gaat deze typering op. Omdat de kenmerken van waterschappen zo verschillen is er lastig een financiële benchmark te maken op dit aggregatieniveau. Een waterschap rondom de Sallandse Heuvelrug (Overijssel) heeft namelijk een volledig ander karakter dan een waterschap dat grenst aan zee en een gebied moet beschermen dat onder zeeniveau ligt.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Announcements

    Alle overheden op Open Spending

    Inmiddels staan alle Nederlandse gemeenten en provincies op Open Spending! Nieuwe data komt automatisch beschikbaar. Waterschappen volgen in maart 2016.

    Financiële detaildata online!

    De Open State Foundation werkt aan het ontsluiten van financiële detailinformatie. Deze informatie geeft meer verdieping dan de huidige Iv3-informatie. De informatie van de provincie en gemeente Groningen is nu te vinden op openspending.nl