Noord-Holland vierde provincie

Op 17 juni is Noord-Holland als vierde provincie toegevoegd op openspending.nl. Nadat Groningen als eerste provincie te bekijken was op openspending.nl volgde UtrechtGelderland en nu Noord-Holland. Noord-Holland heeft daarnaast de Iv3-bestanden gepubliceerd op haar website, iets wat Groningen al eerder deed.

Wat valt op?
openspending.nl kan gebruikt worden om overheden te benchmarken. Vergelijkingen kunnen gemaakt worden op absolute bedragen, bedrag per inwoner, huishouden of vierkante kilometer. Zo geeft de provincie Utrecht in absolute cijfers veel meer geld uit aan verkeer en vervoer dan de provincie Groningen.

Absolute cijfers verkeer en vervoer Utrecht / Groningen
Als de cijfers worden vergeleken op het begrootte bedrag per inwoner krijgt men een ander beeld. De provincie Groningen geeft per inwoner meer uit aan verkeer en vervoer dan de provincie Utrecht.

Inwoners cijfers verkeer en vervoer Utrecht / Groningen
Naar het aantal euro’s per vierkante kilometer geeft Utrecht meer uit dan Groningen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de bevolkingsdichtheid van de provincies.

Naar vierkante kilometer verkeer en vervoer Utrecht / Groningen
Voor beide provincies is het thema verkeer en vervoer de grootste begrotingspost.

Verder valt op dat Groningen geeft meer uit geeft op de post economische en agrarische zaken. Men zou verwachten dat dit komt door het landelijke karakter van de provincie. Dit blijkt echter niet waar. Bijna 80% gaat op aan de sub-post “bevorderen economische activiteiten”. Slechts 3% van deze post gaat op aan agrarische aangelegenheden.

Economische en Agrarische zaken Utrecht / Groningen

Zelf vergelijken?
openspending.nl maakt begrotingen en uitgaven inzichtelijk en vergelijkbaar. Zelf een vergelijking maken? Dit kan tussen verschillende gemeenten en provincies. Vergelijkingen kunnen worden gemaakt op absolute bedragen, bedrag per huishouden, inwoner of per vierkante kilometer. De vergelijking kan worden gemaakt op openspending.nl.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Comment

 1. Mirjam Wulfse
  Posted June 24, 2014 at 9:07 pm | Permalink

  Beste Schrijver,

  Ere wie ere toekomt.
  Groningen was de EERSTE provincie die openspending toepaste!
  Dat mag gezegd worden, want daar zijn we trots op. Graag vooraan in de reeks noemen.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Announcements

  Alle overheden op Open Spending

  Inmiddels staan alle Nederlandse gemeenten en provincies op Open Spending! Nieuwe data komt automatisch beschikbaar. Waterschappen volgen in maart 2016.

  Financiële detaildata online!

  De Open State Foundation werkt aan het ontsluiten van financiële detailinformatie. Deze informatie geeft meer verdieping dan de huidige Iv3-informatie. De informatie van de provincie en gemeente Groningen is nu te vinden op openspending.nl