Motieschrijfwijzer voor openspending.nl

SaabInmiddels zijn meer dan 130 gemeentes te bekijken en te vergelijken op openspending.nl. Nederland heeft 403 gemeentes, dus er zijn nog veel gemeentes die niet mee doen ondanks onze verzoeken. Jij kunt als gemeenteraadslid helpen om de gemeentelijke financiën inzichtelijker en vergelijkbaar te krijgen. Zo is op 29 oktober door GroenLinks Wassenaar een motie ingediend en aangenomen net als gister door de VVD in Beverwijk.

Je kan als gemeentraadslid dus bijdragen aan financiële transparantie door net als de gemeentes Den Haag, Nijmegen, Westland, Nieuwegein, Utrecht, Venray, Beverwijk, Wassenaar, Eindhoven en de provincies Noord-Brabant en Limburg een motie in te dienen om jouw gemeente te laten aansluiten op openspending.nl. Zo heeft

Deelname aan openspending.nl kost niets en doordat wij gebruik maken van de CBS-Iv3 standaard is deelname zo geregeld. Elke Nederlandse gemeente moet namelijk verplicht deze Iv-3 begrotings- en realisatietabellen aanleveren aan het CBS, deze zijn dus eenvoudig in de administratie terug te vinden.

Om jullie te helpen hebben we hieronder een voorbeeldmotie geplaatst. Bekijk hier allereerst of jouw gemeente al mee doet en let op, er zijn enkele gemeentes en waterschappen die wij momenteel nog niet kunnen inladen op openspending.nl. De lijst van deze gemeentes en waterschappen staan hieronder, zij hebben dus wel al hun gegevens aangeleverd bij ons.

Voorbeeldmotie

Titel: Motie transparante financiën door deelname openspending.nl

Constaterende dat

 • Een overheid, om haar publieke taak goed uit te kunnen voeren veel financiële informatie produceert en verzamelt;
 • Informatie voor derden (iv3) een uniform systeem is waarmee medeoverheden financiële informatie verstrekken;
 • Het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) regelt welke informatie gemeenten aan derden moeten leveren, de zogenaamde iv3-vereisten;
 • Het Nederlandse platform openspending.nl van stichting Open State het (kosteloos) mogelijk maakt om uitgaven en inkomsten van overheden digitaal te ontsluiten en onderling te vergelijken (benchmarking);
 • Al meer dan 130 gemeenten, 11 provincies en andere bestuursorganen hun financiële gegevens als open data beschikbaar stellen ten behoeve van openspending.nl;
 • De gemeente (NAAM) reeds ieder kwartaal en jaar haar financiële gegevens (begrotingen en realisaties) aanlevert aan het CBS (Iv3), maar deze gegevens nog niet als open data beschikbaar heeft gesteld;

Overwegende dat

 • Cijfers uit de voorjaarsnota’s, begrotingen, jaarrekeningen en -verslagen, onontbeerlijk zijn voor sturing en verantwoording binnen de overheid;
 • Het in bewerkbaar digitaal formaat beschikbaar maken van financiële data kansen biedt om uitgaven van overheden beter te toetsen en controleren door volksvertegenwoordigers, burgers en journalisten;
 • Door het digitaal beschikbaar maken van financiële data kan worden meegedacht over mogelijke kostenbesparingen en alternatieven;

Van mening zijnde dat

 • het ontsluiten van financiële gegevens via Open Spending bijdraagt aan financiële transparantie en betrokkenheid van burgers;

Roepen het College op om

 • De kwartaal en jaarbegrotingen en realisaties van de gemeente (NAAM) met terugwerkende kracht (vanaf 2009) en ook in de toekomst, beschikbaar te stellen in origineel CBS-Iv3 bestandsformaat via de eigen website/open dataportaal en binnen een maand de bestanden aan te leveren aan openspending.nl.

Gemeentes die meedoen, maar nog niet ingeladen zijn:  sommige gemeenten en waterschappen gebruiken voor Iv3 het XML-formaat, wat op zich een open standaard is, maar omdat voor openspending.nl de ruwe data wordt gebruikt, om het voor overheden zo eenvoudig mogelijk te maken, is er nog geen functie die het mogelijk maakt om deze XML-bestanden in te laden. Dit zijn de volgende overheden: Amersfoort, Assen, Bodegraven-Reeuwijk, Diemen, Ermelo, Giessenlanden, Het Bildt, Kollumerland, Leeuwarderadeel, Putten, Staphorst, Steenbergen, Twenterand, Velsen, Wierden, Zeeuwolde. En daarnaast de waterschappen Peel en Maasvallei, Roer en Overmaas en Zuiderzeeland.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

2 Trackbacks

 • By Gastblog: Beverwijk gaat Iv3 bestanden publiceren on November 18, 2014 at 9:09 am

  […] lokale politici te sturen, want je ziet hoe makkelijk het kan zijn. OpenSpending heeft zelfs een voorbeeld motie gepubliceerd die je kan […]

 • By Gastblog: Beverwijk gaat Iv3 bestanden publiceren on December 22, 2017 at 1:06 pm

  […] lokale politici te sturen, want je ziet hoe makkelijk het kan zijn. OpenSpending heeft zelfs een voorbeeld motie gepubliceerd die je kan […]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Announcements

  Alle overheden op Open Spending

  Inmiddels staan alle Nederlandse gemeenten en provincies op Open Spending! Nieuwe data komt automatisch beschikbaar. Waterschappen volgen in maart 2016.

  Financiële detaildata online!

  De Open State Foundation werkt aan het ontsluiten van financiële detailinformatie. Deze informatie geeft meer verdieping dan de huidige Iv3-informatie. De informatie van de provincie en gemeente Groningen is nu te vinden op openspending.nl